Uddannelsesplanlægning

At planlægge efteruddannelse dækker over en strategisk tilgang for virksomheder. Og hos AMU Danmark anerkender vi, at effektiv efteruddannelse ikke kun handler om indholdet af kurserne, men også om, hvordan og hvornår de implementeres.
Vores tilgang er kendetegnet ved; ‘Hver for sig kan vi noget. Sammen kan vi det hele’. Det understreger vigtigheden af at tænke strategisk og at samarbejde for at opnå de bedste resultater. 
Derfor hjælper vi virksomheder med at navigere i uddannelseslandskabet og at samarbejde med andre udbydere af efteruddannelse.

Timing er nøglen til effektiv efteruddannelse

En vigtig del af planlægningen af efteruddannelse handler om overvejelser vedr. timing.

Det kan være fordelagtigt at sende medarbejdere på kursus i perioder med lavere arbejdsbelastning, så både medarbejdere og virksomhed får mest muligt ud af investeringen. Det sikrer desuden, at medarbejderne er fuldt til stede og engagerede i læringsprocessen samtidig med, at virksomhedens daglige drift påvirkes mindst muligt. 

Strategiske indsatsområder som fokus

Planlægningen bør desuden tage højde for virksomhedens strategiske indsatsområder. 

Uanset om det drejer sig om grøn omstilling, digitalisering, medarbejderudvikling eller ledelse, kan målrettet efteruddannelse spille en afgørende rolle i at forberede din virksomhed på fremtidens udfordringer. 
Ved at vælge kurser, der er relevante for disse nøgleområder, kan virksomheder sikre, at medarbejdere er udstyret med færdigheder og viden til at drive virksomheden fremad.
02_(1)

Uddannelsespyramiden

Uddannelsespyramiden er skræddersyet til uddannelsessektoren og skitserer en omfattende oversigt over afgørende trin og færdigheder. Modellen er designet til at være et uvurderligt redskab for strategiske uddannelsesplanlæggere såsom HR-chefer, konsulenter og ledere, idet den visualiserer udviklingen af virksomhedens medarbejderes kompetencer lige fra grundlæggende færdigheder til avancerede strategiske evner.

Denne pyramide udgør dog ikke blot et konceptuelt værktøj, men også en konkret guide til at facilitere og strukturere din virksomheds strategiske uddannelsesplanlægning. Den tilbyder en ramme, der hjælper med at identificere og fokusere på udviklingen af medarbejdernes kompetencer på en sammenhængende og målrettet måde for at opfylde virksomhedens fremtidige behov og strategiske mål.

Bundniveau: Grundlæggende arbejdsmarkedsfærdigheder

·       Medarbejdere besidder generelle IT-færdigheder såsom Office-pakken, e-mail, kalender osv.
·       Medarbejderen har en grundlæggende forståelse for dansk og engelsk og evt. andre relevante sprog.
·       Medarbejderen har grundlæggende regnefærdigheder, som er relevante for lagerstyring, logistikplanlægning osv.
·       Medarbejderen formår at føre effektiv kommunikation med kolleger, kunder og leverandører.
·       Medarbejderen har styr på sikkerhedsprocedurer på arbejdspladsen.
·       Medarbejderen arbejder effektivt sammen med kolleger.

Andet niveau: Certifikater, licenser og basisfærdigheder

·       Medarbejderen har et truckcertifikat og evt. andre specifikke kørekort.
·       Medarbejderen har et ADR-bevis (farligt gods).
·       Medarbejderen har grundlæggende lagerstyringsfærdigheder.

Tredje niveau: Fagspecifikke tekniske færdigheder

·       Medarbejderen behersker ​nødvendige og avancerede systemer.
·       Medarbejderen behersker specifikke logistiksoftware-programmer.
·       Medarbejderen behersker forsyningskædeoptimering og distribution.

Fjerde niveau: Teknologisk dygtighed og operationel effektivitet

·       Medarbejderen gør effektivt brug af og har forståelse for moderne logistiksystemer.
·       Medarbejderen behersker GPS-tracking, RFID-teknologier og andre digitaliseringsværktøjer.
·       Medarbejderen forstår, hvordan teknologi kan anvendes til at forbedre operationelle processer.

Femte niveau: Ledelseskompetencer og personlig udvikling

·       Medarbejderen kan håndterede ledelse af teams, projektstyring og interpersonel kommunikation.
·       Medarbejderen har udviklet socio-emotionelle færdigheder.
·       Medarbejderen har opnået selvindsigt og forstår refleksion og konflikthåndtering.

Topniveau: Strategisk planlægning og forretningsforståelse

·       Medarbejderen har en bredere forståelse af forsyningskæden fra leverandør til slutkunde.
·       Medarbejderen har strategiske beslutningstagningsevner inden for logistik.
·       Medarbejderen har en forståelse for forretningens økonomiske aspekter og markedstendenser.