Strategisk kompetenceudvikling

I en tid præget af grøn omstilling, stigende krav til sikkerhed, strammere lovgivning, miljøbevidsthed og accelererende digitalisering, står uddannelsessektoren over for betydelige udfordringer.
Efteruddannelse er afgørende i en tid, hvor brancher står over for komplekse forandringer. Hos AMU Danmark er vi din pålidelige partner på denne rejse. Vi har et landsdækkende netværk og et dybdegående kendskab til din branches unikke behov. 

Vores mål er at støtte virksomheder gennem disse udfordringer ved at tilbyde de ressourcer, der sikrer en sikker og effektiv navigation gennem forandringerne.

Vi gør strategisk planlægning praktisk

At omsætte strategiske visioner til handling kan virke overvældende. 

Hos AMU Danmark forstår vi vigtigheden af at forbinde virksomhedens langsigtede mål med praktisk efteruddannelse. Gennem tæt dialog med virksomhedens ledelse og HR identificerer vi centrale kompetencer, der understøtter virksomhedens strategi. 

Med vores omfattende branchekendskab udvikler vi skræddersyede uddannelsesplaner, der direkte bidrager til virksomhedens overordnede målsætninger alt imens, vi navigerer gennem branchens skiftende udfordringer som digitalisering og grøn omstilling. Det gør vi for at sikre, at uddannelsesplanerne er tidssvarende og effektive.

1. Dialog om din virksomheds nuværende strategi og målsætninger

Vi går i dybden med din virksomheds strategi, udfordringer, behov og ønsker for efteruddannelse. Vi ønsker at forstå nøjagtigt, hvor du står, og hvor du ønsker at bevæge dig hen.

2. Analyse af strategi og målsætninger

Vi undersøger, hvordan strategisk efteruddannelse kan støtte og forstærke din virksomheds overordnede mål. Vores mål er at sikre, at vores løsninger matcher dine visioner og langsigtede planer.

3. Kompetenceafklaring

Vi identificerer de færdigheder og kompetencer, dine medarbejdere allerede besidder, og finder ud af, hvor der er rum for forbedring. Dette giver os mulighed for at målrette efteruddannelsen præcist efter dine behov.

4. Planlægning

Med indsigt fra de tidligere trin udarbejder vi en konkret plan for de nødvendige uddannelsesinitiativer. Du kan være sikker på, at planen afspejler dine behov og prioriteringer.

5. Praktisk gennemførelse

Vi iværksætter den aftalte efteruddannelse. Vores fokus er at sikre en smidig og effektiv proces for både dig og dine medarbejdere.

6. Evaluering og opfølgning

Efter forløbet samarbejder vi tæt med dig om en evaluering af forløbet og effekten af de forskellige tiltag. Vi ser på om der er behov for yderligere efteruddannelsesindsatser. 

Kompetent kompetenceafklaring

Overblik fører til forståelse - og det er netop fundamentet for efteruddannelse. 

Vi tilbyder en omfattende realkompetenceafklaring (RKV), der sikrer, at virksomheden får et klart overblik over medarbejdernes nuværende færdigheder og identificerer eventuelle kompetencegab. Denne strukturerede tilgang hjælper virksomheder med at træffe velinformerede beslutninger om efteruddannelse, baseret på faktiske behov. 

Medarbejderne får dokumentation på deres eksisterende kompetencer, og vi skræddersyr en uddannelsesplan, der imødekommer både virksomhedens og den enkelte medarbejders behov. Det betyder, at ufaglærte medarbejdere kan løftes til faglærte medarbejdere. 

Og det bedste er, at denne service er gratis. Virksomheden kan endda opnå lønkompensation for den tid, der bruges på afklaringen.