Invester i fremtiden

Efteruddannelse er ikke blot en udgift, men en investering i virksomhedens fremtid, der giver et langvarigt afkast i form af bl.a. øget vækst og konkurrencefordel.
Selv under svære omstændigheder kan du som virksomhed vælge at investere i dine medarbejderes fremtid.

Det er gratis for medarbejderne at få en kompetenceafklaring og en skræddersyet uddannelsesplan, mens deltagerprisen er yderst konkurrencedygtige. Det betyder, at tider med nedgang for en mindre udgift kan vendes til konstruktive perioder for både virksomhed og medarbejdere.

Kurserne koster typisk mellem kr. 128 og kr. 190 pr. dag. 
Og din virksomhed kan endda ansøge om VEU-godtgørelse (lønrefusion) på kr. 940 pr. dag pr. medarbejder for den tid, medarbejderen er på kursus, hvilket gør denne investering endnu mere attraktiv.
Læs mere i vores FAQ
Disse investeringsmuligheder i kurser og træning giver ikke kun medarbejderne nye færdigheder, men forbereder også din virksomhed på en tid med forandringer og muligheder. 
I bliver bedre rustet til at tackle både stille perioder og branchens dynamik.

Solsikken

Solsikken er en model, der hjælper med at sikre et 360 graders fokus på efteruddannelse. Medarbejderen placeres i centrum af solsikken, mens bladene viser de kompetencer og erfaringer, som der forventes opfyldte i løbet af en efteruddannelses-proces.

Centrum: Medarbejderen

Medarbejderen er i hjertet af modellen, hvilket understreger virksomhedens fokus på medarbejdernes vækst og udvikling.

Kl. 12: Kompetenceløft

Der bør igangsættes kurser, der styrker medarbejderen på det personlige, faglige og sociale plan. Der kan bl.a. tages udgangspunkt i kurser i soft skills.

Kl. 1: Branche trends

Der bør fokuseres på den teknologiske udvikling, bæredygtighed, grøn omstilling, regulering, sikkerhed og andre nøgleemner indenfor brancherne.

Kl. 3: Personaleudvikling

Der bør fokuseres på personlig og professionel udvikling, der kan omfatte ledelsestræning, kommunikationsevner osv.

Kl. 4: Outplacement forløb

Det bør sikres, at opsagte medarbejdere har en positiv overgang. Uddan dine medarbejdere i opsigelsesperioder og send dem godt videre i det næste job. Din virksomhed kan få lønkompensation (VEU-godtgørelse).

Kl. 6: Økonomi i efteruddannelse

Der kan søges midler fra kompetencefonde, lønrefusion (VEU-godtgørelse) og tilskudsfinansieret efteruddannelse med lav deltagerbetaling.

Kl. 7: Driftsoptimering

Der bør fokuseres på optimeringsmetoder som Lean, effektivisering og digitalisering specifikt rettet mod den enkelte branche.

Kl. 9: Glem fastholdelse - fokusér på motivation og trivsel

I stedet for blot at forsøge at fastholde medarbejdere, bør der lægges vægt på at motivere dem. At arbejde med motivation og trivsel kan være nøglen til at beholde medarbejderne. 

Kl. 10: Kurser med kolleger fra hele landet

Udnyt mulighederne for netværksdannelse og læring fra kolleger med forskellige baggrunde og fra forskellige regioner.

Kl. 11: Teambuilding

Der bør igangsættes aktiviteter og kurser rettet mod at styrke teamdynamikken og samarbejdet inden for virksomheden.