Overblik

Har du ikke brug for hjælp til tilmeldinger, lovpligtige certifikater, tilskud fra kompetencefonde og løntabsgodtgørelse til kompetenceafklaring af dine medarbejdere, kan det stadig være værdifuldt med gratis og uforpligtende vejledningsmøder, der sikrer, at du ikke overser vigtige muligheder.

Niveau 1 dækker over vores mindste service-niveau; Overblik.
Det er selvfølgelig stadig helt gratis.

Niveauet er uforpligtende for begge parter, og vi forventer derfor ikke, at du stiller ressourcer til rådighed. Her kan du være nysgerrig og opsøgende på efteruddannelse og blot have behov for et godt råd og at få besvaret spørgsmål.

Vi tilbyder derfor 2 årlige vejledningsmøder - online eller fysisk afhængig af, hvad der passer bedst ind i din hverdag. Under møderne vejleder vi bl.a. om din virksomheds muligheder for at efteruddanne medarbejdere, og vi skaber et overblik over de kurser, der kan være relevante for jer.

Oplever du problemer eller yderligere behov for rådgivning, er vejledningsmøderne også en ideel mulighed for at få svar og hjælp.

Det er op til dig, om du ønsker at deltage alene, eller om du vil have en eller flere kollegaer med til møderne.

Formålet er, at du går fra møderne med et godt overblik over muligheder for at efteruddanne dine medarbejdere, og at du føler en tryghed i selv at varetage det arbejde, der følger med. 

På dette niveau kan du desuden gøre brug af vores kursus-hotline. 
Det betyder, at du altid kan komme i kontakt med AMU Danmarks medarbejdere, som kan svare på yderligere spørgsmål, yde support og rådgive.
Det er selvfølgelig stadig helt gratis.

Du kommer i kontakt med vores kursus-hotline via tlf.: 2222 3444.

Sådan kommer du i gang

Start med at tage kontakt til AMU Danmark og planlæg tidspunkt og sted for det første møde - vi kommer gerne ud til dig.
Herefter igangsættes en simpel proces bestående af 2 trin: 

  1. Første møde
    Under vores første møde præsenterer vi vores koncept og vejleder om din virksomheds og medarbejderes muligheder for efteruddannelse. Vi skaber desuden et overblik over relevante kurser.

    Der afsættes tidspunkt og mødested for møde 2.


  2. Andet møde
    Under vores andet møde fortsætter vi dialogen og følger op på det arbejde, der har fundet sted i den mellemliggende periode. Vi vejleder ift. de næste skridt, du bør tage, når du vil efteruddanne dine medarbejdere.


Vores samarbejde slutter ikke efter møde 2.
Herefter planlægger vi endnu et møde, hvor rådgivning og hjælp er på programmet. Og når det er ovre, gentager vi processen. Der er altså tale om kontinuerlige, halvårlige møder.

Vi foretrækker nemlig et langvarigt samarbejde med gensidig tilfredshed. Derfor sørger vi også løbende for at evaluere processen. 

Læs mere

Full-service-table-desktop