Styrket indsats for grønne kompetencer!

26. juni 2024
_o_

Regeringen har præsenteret en ambitiøs plan for at uddanne flere faglærte til at understøtte den grønne omstilling. Med betydelige investeringer i erhvervsskoler, oprettelse af klimaerhvervsskoler og fokus på grøn efteruddannelse, skal initiativet både styrke kompetencer og gøre uddannelserne mere attraktive. 

Målet er at sikre, at Danmark har den nødvendige arbejdskraft til at føre an i den grønne omstilling og teknologiske udvikling.

Hovedpunkterne inkluderer:

  1. Der afsættes 300 mio. kr. til grønt udstyr og lærerkompetencer på erhvervsskoler.
  2. Der oprettes tre klimaerhvervsskoler som kraftcentre for grøn uddannelse.
  3. Der investeres i grøn efteruddannelse og opkvalificering med 200 mio. kr.
  4. Der bevilges understøttelse af studieture og udlandsophold for elever på erhvervsuddannelser.
  5. Der oprettes permanente videnscentre til teknologisk og grøn udvikling.

Her hos AMU Danmark glæder vi os over, at der er fokus på uddannelse inden for det grønne område.

Læs hele artiklen her.