Tidlig vejledningsindsats er vigtig for rekrutteringen inden for transport

19. februar 2024
Tidlig_vejledningsindsats_er_vigtig_for_rekrutteringen_inden_for_transport

En undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at der er en stigende interesse for erhvervsuddannelser især inden for transportsektoren blandt studerende fra hf og hhx. For nogle elever fungerer gymnasiet derfor som en delvis indgang til erhvervsuddannelserne - noget, der ikke tidligere har været fokus på, idet det at vælge en erhvervsuddannelse efter gymnasiet er blevet betragtet som en dobbeltuddannelse. 

En væsentlig andel af de studerende bevæger sig mod erhvervsskoler umiddelbart efter deres gymnasiale uddannelse, hvoraf 26% af dem foretrækker fagområder inden for byggeri, transport eller teknologi.

Kombinationen mellem en gymnasiet og en erhvervsuddannelse viser, at vejledningen inden for området bør styrkes. 

Sådan som det er nu, modtager de fleste elever i folkeskolen kun kollektiv vejledning om uddannelsesvalg. Derfor er det kritisk med en forstærket vejledningsindsats, der sikrer individuel vejledning til hver elev i grundskolen. Dette er essentielt både for at hjælpe flere unge med at træffe det rette uddannelsesvalg fra starten og for at fremme erhvervsuddannelsernes tiltrækningskraft.

Find analysen her.