Fra start til slut håndterer vi det hele - derfor kalder vi det for ‘Full Service’.
Vores service er gratis og sikrer, at du ikke går glip af de forskellige tilskud, når du ønsker at efteruddanne dine medarbejdere. Med kendskab til alle gældende regler og lovgivninger, klarer vi arbejdet med at søge refusion for den tid, medarbejderne er på kursus (VEU-godtgørelse) og tilskud fra relevante kompetencefonde. På den måde bliver det lettere at få finansieret virksomhedens efteruddannelse. 

Forenkling og støtte i processen

Efteruddannelse af dine medarbejdere er et vigtigt indsatsområde, men det kan være en både ressourcekrævende og udfordrende proces at få dem sendt afsted.

For har du overblik over, hvilke kurser der udbydes? 
Hvilke fordele der er ved at sende dine medarbejdere på nogle af de over 3000 forskellige AMU-kurser? 
Hvordan du matcher kurserne med din virksomheds og medarbejderes behov? 
Og hvordan du bedst håndterer det store papirarbejde, der følger med?

Hos AMU Danmark støtter vi dig, der vil udvikle en sammenhængende uddannelsesstrategi for din virksomhed. 
Dig der vil have adgang til relevant og kvalitetsrig efteruddannelse. 
Dig, der vil have sikkerheden i en samarbejdspartner, der varetager de opgaver, du ikke selv har tiden til at løse.
Og bedst af alt - dig der vil have det hele helt gratis.

Med en samarbejdsaftale står vi til rådighed. 
Vi hjælper bl.a. med at identificere de mest relevante kurser og planlægger dem på en måde, der passer til din virksomheds unikke behov og tidsplan. Vi sørger for tilmeldinger, udstedelse af lovpligtige certifikater og rådgivning ift. kompetencefonde, og vi hjælper med at søge tilskud og refusioner. Med medarbejder-fuldmagter søger vi også lønrefusion for den tid, medarbejderen er på kursus (VEU-godtgørelse) samt kompetencefondsmidler. Og vi opsætter en huskeservice, der i god tid giver en påmindelse, når medarbejdernes lovpligtige certifikater er ved at udløbe. 

Fra start til slut håndterer vi det hele - derfor kalder vi det for ‘Full Service’. 

Ønsker du kun dele af vores ’Full Service’, er det også muligt.
Vores service kan inddeles i 4 niveauer, hvoraf kun det fjerde niveau omfatter hele vores ‘Full Service’. 

Alle niveauer er gensidigt forpligtende for både AMU Danmark, skoler og din virksomhed. Du skal dog være opmærksom på, at det er nødvendigt at afse flere ressourcer, des højere niveau du vælger. Det skyldes bl.a. et behov for at indhente fuldmagter og andre relevante oplysninger. 
Full-service-table-mobile_(1)_(2)_(3)_(4)

Fra indledende snak til underskrevet samarbejdsaftale på bare få uger

Der er ikke langt fra tanke til handling. Afhængig af dine ressourcer kan vi være i gang på få uger. 

Om din virksomhed er beskæftiget inden for transport, produktion, det administrative område eller noget helt andet, så er vores service relevant.

I mindre virksomheder oplever vi, at dialogen med AMU Danmark ofte varetages af ejerledere, direktører eller måske en mellemleder eller økonomichef, mens det i større virksomheder kan være en HR-chef, HR-medarbejder eller uddannelsesansvarlig, der er ansvarlig for efteruddannelse. I andre tilfælde spiller tillidsrepræsentanterne også en væsentlig rolle.  

Om du varetager samarbejdet alene eller sammen med flere kollegaer, kan vores proces inddeles i 6 trin - vær dog opmærksom på, at de kan variere en smule alt efter, hvilket niveau der vælges:

 1. Den første dialog (niveau 1, 2, 3 & 4)
  Efter du har taget kontakt til os, præsenterer vi vores koncept. Vi vejleder bl.a. om din virksomheds muligheder for at søge løntabsgodtgørelse og tilskud fra kompetencefonde, og vi skaber et overblik over kurser, der danner grundlag for et kursusmatch.
  Dette trin er helt uforpligtende for dig.


 2. Behovsafklaring (niveau 1, 2, 3 & 4)
  Efter den indledende dialog finder vi sammen ud af, hvilket niveau der passer bedst til din virksomhed. Her vil der være behov for bl.a. fuldmagter og rettigheder, og derfor skal du i denne fase afse nogle få ressourcer.

 3. Samarbejdsaftale indgås (niveau 4)
  Vælger du ‘Full Service’ og dermed alle de niveauer, vi tilbyder, er der behov for en Full Service aftale, en samtykkeerklæring og en databehandleraftale. Dette gør det muligt for os at administrere en lang række ting på dine vegne herunder medarbejderdata.

  AMU Danmark behandler selvfølgelig altid din virksomheds og medarbejderes data helt fortroligt.


 4. Full Service Team (niveau 3 & 4)
  Der nedsættes et Full Service Team med medlemmer fra både skoler, AMU Danmark og din virksomhed. Og det er her, du får den ene kontaktperson, der fremover bliver din tætte samarbejdspartner. Du beslutter selv hvem og hvor mange medlemmer fra din virksomhed, du ønsker repræsenteret.

 5. Implementering (niveau 3 & 4)
  Vi indleder forud for implementeringen en planlægningsfase. Her tager vi en dialog om kursusudbud og timing, vi udarbejder et årshjul for kompetenceudvikling, strategi, kursusmatch osv. Det praktiske arbejde går efterfølgende i gang. Derfor er der behov for dataudveksling, fuldmagter, kursuskatalog osv. Det forpligter alle i Full Service Temaet til at samarbejde - det hele drives af din kontaktperson og de udvalgte skoler.

 6. Løbende evaluering (niveau 1, 2, 3 & 4)
  Vi er en langtidsholdbar uddannelsespartner - og vi er med dig på den lange bane. Derfor sørger vi løbende for at evaluere processen.


Vores samarbejde afsluttes altså ikke efter det sidste trin.
Vores service er vedvarende, og derfor gentager vi de forskellige trin efter behov, så du fremover altid får den vejledning, hjælp og tryghed, du behøver, når du skal efteruddanne dine medarbejdere.


Ofte stillede spørgsmål

Kompetencefonde er oprettet for at støtte medarbejderes kompetenceudvikling inden for bestemte brancher eller virksomheder. De finansieres typisk af både arbejdsgivere og medarbejdere gennem kollektive overenskomster. Midlerne kan anvendes til at dække omkostninger forbundet med efteruddannelse, kurser og andre former for kompetencegivende aktiviteter. 
Formålet med kompetencefonde er at fremme livslang læring og sikre, at medarbejdere kan opdatere deres færdigheder i takt med arbejdsmarkedets udvikling.
RKV står for Realkompetencevurdering. 
Det er en proces, hvor en persons faktiske kompetencer vurderes, uanset hvordan de er erhvervet - gennem formel uddannelse, arbejdserfaring, frivilligt arbejde eller på anden vis. Formålet med RKV er at anerkende den enkeltes færdigheder og viden, så de kan bruges som en del af eller hele optagelsesgrundlaget til en uddannelse eller til at få del i kurser. 
RKV kan hjælpe med at fremskynde uddannelsesforløb ved, at den enkelte slipper for at gennemgå dele af en uddannelse, denne allerede har kompetencer inden for.
IKV står for Individuel Kompetencevurdering.
Det er en proces, hvor en persons formelle og uformelle vurderes og dokumenteres - personen får altså papir på sine kompetencer. 
Formålet er at anerkende og synliggøre de færdigheder og den viden, som den enkelte har opnået gennem uddannelse, erhvervserfaring og livserfaring. 
IKV bruges ofte i voksen- og efteruddannelsessystemet for at tilpasse uddannelsesforløb og give merit for tidligere opnåede kompetencer. 
VEU refererer til Voksen- og Efteruddannelse og omfatter et bredt spektrum af uddannelsestilbud rettet mod voksne, der ønsker at opdatere deres færdigheder eller lære nye. VEU kan dække alt fra korte kurser og certifikatkurser til længerevarende uddannelsesforløb. 
Formålet med VEU er at sikre, at arbejdsstyrken fortsat er kvalificeret og kan tilpasse sig skiftende krav på arbejdsmarkedet. 
VEU tilbydes ofte i samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner og brancheforeninger, og kan nogle gange være delvist eller fuldt finansieret af staten eller gennem Kompetencefonde.
  Hvad betyder det, at du kan få tilskud og refusion til efteruddannelse?
  Tilskud og refusion, betyder det, at en del af omkostningerne til efteruddannelse dækkes gennem forskellige støtteordninger. 

  Der er tre tilskudsmuligheder:

  1. VEU-godtgørelse: Økonomisk støtte til voksne, der deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvilket hjælper med at dække tabt arbejdsfortjeneste.
   Godtgørelsen dækker en del af udgifterne for den tid medarbejderne er på kursus.
  2. Tilskud fra kompetencefonde: Disse fonde støtter medarbejderes kompetenceudvikling ved at give tilskud til uddannelsesaktiviteter. Ofte søges der om yderligere tilskud for at dække få dækket de lønomkostninger, der har været i for at sende medarbejderne på kursus.
  3. Rådgivning om mulige puljemidler: Vi vejleder i at finde og ansøge om diverse offentlige og private puljemidler til finansiering af uddannelse og kompetenceudvikling.